لیست تجهیزات و خدمات

پهپاد نقشه برداری Mavic 3m - کارخانه سازنده: Dji - مسئول: توحید شکراوغلی - کارگاه نقشه برداری

: دستگاه اندازه گیری چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس - کارخانه سازنده: ساخت سوئیس - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

: دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات مدل VERTEX-One - کارخانه سازنده: Ivium کشور هلند - مسئول: مجید محمدی - آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

:وره اکسیداسیون سیکلی - کارخانه سازنده: آذر کروه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آب دیونیزه ساز - کارخانه سازنده: شرکت زلالان شریف پارس - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

آب مقطر گیر دو بار تقطیر - کارخانه سازنده: دانشور شیمی کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اتوكلاو - کارخانه سازنده: Kavoosh کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ریحان طب - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

اتوکلاو استریل - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

ارگوجامپ ErgoJump Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگر رله حفاظتی - کارخانه سازنده: وبکو کشور ایران - مسئول: یاسر دامچی - آزمایشگاه حفاظت و رله

آزمون انعقاد ( Jar Test ) - کارخانه سازنده: Shimaz کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آزمون خستگی چرخشی - کارخانه سازنده: سنتام کشور ایران - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

آزمون خمش سه نقطه ای - کارخانه سازنده: سنتام - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

آزمون سایش پین روی دیسک - کارخانه سازنده: آریانا مدرن صنعت کشور ایران - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

آزمون ضربه - کارخانه سازنده: Galdabini کشور ایتالیا - مسئول: دکتر سید هادی قادری - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

آزمون ضربه-شارپی - کارخانه سازنده: سنتام کشور ایران - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

آزمون کشش و فشار یونیورسال- مدل STM-150 - کارخانه سازنده: سنتام کشور ایران - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

اسپاترینگ - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

اسپاترینگ رومیزی - کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار - مسئول: مینا دامغانی - آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

اسپری پایرولیز - کارخانه سازنده: شرکت نانو ابتکار پایدار - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

اسپکترو فوتو متر - کارخانه سازنده: JENUS کشور چین - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis 2601 - کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: UNICO کشور چین - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

اسپکتروفتومتر (طیف سنج مرئی فرابنفش ) Spectrophotometer - کارخانه سازنده: Unico آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

اسپکتروفتومتری UV-VIS - کارخانه سازنده: shimadzu ژاپن - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

اسپکتروفلوریمتر - کارخانه سازنده: شیمادزو - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

اسپکتروفوتومتر UV-Vis - کارخانه سازنده: پرکین المر(perkinelmer) کشور آمریکا - مدل Lambda 365 - مسئول: مهدی میرزایی - آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

اسپکتروفوتومتر UV-Vis تک پرتوی - کارخانه سازنده: UNICO کشور آمریکا - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

اسپکتروم آنالایزر قابل حمل حافظه دار - کارخانه سازنده: شرکت Aaronia AG کشور آلمان - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

اسپکترومتر Spect2113 - کارخانه سازنده: کنترل فرآیند پاسارگاد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

اسپکترومتر پلاسما UV/VIS - کارخانه سازنده: Avantes - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

اسپیرومتری (تنفس سنجی) - کارخانه سازنده: Cosmed کشور ایتالیا - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

استعدادیابی ورزشی - کارخانه سازنده: دانش سالار ایرانیان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

استفاده از فضای آزمایشگاه - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

آسیاب برقی - کارخانه سازنده: Waring - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آسیاب سیاره ای پرانرژی - کارخانه سازنده: شرکت امین کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آسیاب گلوله ای - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آسیاب گلوله ای سیاره ای(Planetary Ball Mill) - کارخانه سازنده: امین آسیا فناور پارس کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

آسیای دیسکی ( Roller Mill ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای گلوله ای ( Ball Mill ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای گلوله ای سیاره ای - کارخانه سازنده: امین آسیا فناور پارس کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آسیای میله ای ( Rod Mill ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

اسیدزنی مغزه - کارخانه سازنده: ازدیاد برداشت فارس کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

اسیلسکوپ دیجیتال 4 کاناله 500 مگاهرتز حافظه دار - کارخانه سازنده: شرکت GW-instek گودویل کشور تایوان - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

اکچویتور دینامیکی هیدرولیکی - کارخانه سازنده: شرکت Zwick - آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

الایزاریدر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

الایزاریدر - کارخانه سازنده: BIO TEK - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

الک شیکر - کارخانه سازنده: صنعت سرام مهر البرز کشور ایران - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه ریخته‌گری

الکتروفروز - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

الکتروفورز - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

الکتروفورز - کارخانه سازنده: پدیده نوژن پارس کشور ایران - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

الکتروفورز عمودی - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

الکترومغناطیس EM-34 - کارخانه سازنده: Geonics کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

آماده سازی نمونه جهت آنالیز شیمیایی - کارخانه سازنده: ---- - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آنالایزر صوت (Acoustic Analyzer & Data Acquisition) - کارخانه سازنده: SINUS کشور آلمان - مسئول: احمد دارابی - آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی

آنالیز حرارتی تفاضلی و ترموگراویمتری - کارخانه سازنده: دما پژوه آروین/ایران TF5/25-1500 - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آنالیز حسگری گازی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

آنالیز حسگری گازی (LCR متر) - کارخانه سازنده: ژاپن - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

آنالیزور گاز TESTO350 - کارخانه سازنده: آلمان TESTO - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

آنتروپومتری - کارخانه سازنده: Harpenden کشور انگلیس - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

انجام آزمایشات با استفاده از دستگاه سه کاره Zwick - تعیین مقاومت فشاری، خمشی و کششی - کارخانه سازنده: شرکت Zwick - آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

انجام آزمایشات با جک پرتابل هیدرولیکی Enerpac - کارخانه سازنده: شرکت ENERPAC - آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن ( COD meter ) - کارخانه سازنده: Aqualytic کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اندازه گیری پتانسیل آب گیاه - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

اندازه گیری پتانسیل آب گیاه - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

اندازه گیری سطح ویژه BET - کارخانه سازنده: BELSORP - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

اندازه گیری نقطه جوش - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

اندازه گیری نقطه ذوب Branstead electerothermal - کارخانه سازنده: BI کشور انگلستان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

اندازه گیری هدایت حرارتی جامدات - کارخانه سازنده: پژواک پژوه صنعت - مسئول: مصطفی کاهانی - آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی

اندازه‌گیر pH - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اندازه‌گیری فراتراوایی و توزیع اندازه حفرات بر اساس استاندارد ASTM F316 - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

انكوباتور - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

انکوباتور - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

انکوباتور - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

انکوباتور - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: فن آزما گستر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

انکوباتور شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

انکوباتور یخچال دار ( Cool Incubator ) - کارخانه سازنده: JALTEB کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

انکوباتور70 درجه - کارخانه سازنده: پارس طب نوین کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

انواع هود - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

انواع هود - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آون - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

آون - کارخانه سازنده: Aria Tab کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

آون - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

آون - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

آون - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آون - کارخانه سازنده: memert کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

آون - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

آون - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

آون - کارخانه سازنده: فن آزما گستر کشور ایران - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

آون - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

آون - کارخانه سازنده: HERAEUS - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

آون خلاء - کارخانه سازنده: ُSHISC - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

آون دمای بالا - کارخانه سازنده: MEMMERT کشور آلمان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

ایستگاه هواشناسی پرتابل (حرارت،رطوبت،تابش،بارش،باد) - کارخانه سازنده: HOBO - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

بادسنج پرتابل ( Hot Wire) مدل st-3880 - کارخانه سازنده: CEM - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

بد پروفایلر (Bed Profiler) - کارخانه سازنده: ساخت کشور ایران - مسئول: محمد علی مزینانیان - آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

برش مستقیم تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ( Direct Shear ) - کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

برش مستقیم بزرگ مقیاس 30*30 سانتیمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

بسته شماره 1 - کارخانه سازنده: Intel - مسئول: عماد محجوبی - مرکز محاسبات سریع

بسته شماره 2 - کارخانه سازنده: Intel - مسئول: عماد محجوبی - مرکز محاسبات سریع

بسته شماره 3 - کارخانه سازنده: Intel - مسئول: عماد محجوبی - مرکز محاسبات سریع

بسته شماره 4 - کارخانه سازنده: Intel - مسئول: عماد محجوبی - مرکز محاسبات سریع

بن ماری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

بن ماری - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

بن ماری - کارخانه سازنده: - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

بن ماری جوش - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

پارتیکل سنج پرتابل - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

پاندول انگلیسی CRT - Pendulum - کارخانه سازنده: ساخت انگلیس - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

پاور آنالایزر - کارخانه سازنده: PROVA تایوان - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

پاور واریابل 4 کیلووات امگا - کارخانه سازنده: امگا - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پایش کیفیت توان - کارخانه سازنده: Circutor-myebox اسپانیا - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

پتانسیواستات - کارخانه سازنده: ساخت کشور هلند - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

پراش اشعه ایکس XRD - کارخانه سازنده: ASENWARE - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

پردازش پلاسمای سرد- جت پلاسمایی و DBD - کارخانه سازنده: پرتونگار تجهیز امین - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

پرس گرم 10 تن برای ساخت کامپوزیت - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

پرس هیدرولیک 120 تن - کارخانه سازنده: عطایی - مسئول: سید هادی قادری - کارگاه ماشین ابزار

پرس هیدرولیک 150 تن - کارخانه سازنده: ژاوآریا کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

پرش سارجنت Vertical Jump Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

پروب التراسونیک - کارخانه سازنده: سیناپتک/فرانسه مدل: Lab750 - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

پلات چاپگر- HP Designjet 500 plus - کارخانه سازنده: HP کشور سنگاپور - مسئول: مهندس مجید عرب ساغری - آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

پلاسما اسپارک - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

پلاسمافوکوس (PF) - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

پمپ پریستالتیک Peristaltic Pump - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

پمپ پریستالتیک ( Peristaltic Pump ) - کارخانه سازنده: Sina Lab Equipment کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ تزریق سرنگی SP-500 - کارخانه سازنده: ژاپن - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پمپ تزریق سرنگی سوییسی - کارخانه سازنده: Syringe pump, Lambda سوییس - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پمپ خلا - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

پمپ خلا - کارخانه سازنده: VALUE کشور استرالیا - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ خلا - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

پمپ خلأ دو مرحله ای - کارخانه سازنده: Jiangsu Jindong HVAC Co., Ltd کشور چین - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

پمپ میکروگیر لانگر - کارخانه سازنده: LONGER - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

پنل آموزشی مخابرات دیجیتال - کارخانه سازنده: شرکت رایان نیک کشور ایران - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

پودرکن دیسکی پنوماتیکی ( Pneumatic ring mill ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

پی اچ متر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

پی اچ متر - کارخانه سازنده: - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

تابش دهی - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

تاکومتر (دورسنج) لیزری - کارخانه سازنده: PROVA تایوان - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

تانک نشت و زهکش - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

تجزیه آب، خاک و گیاه - کارخانه سازنده: - - مسئول: غلامرضا شاکری - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

تجهیز پوشش دهی به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی و روش الکتروفورتیک - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: مجید محمدی - آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشکده فیزیک - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

تحکیم یک بعدی تعیین پارامترهای تحکیمی خاک ( Consolidation ) - کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

ترازو 001/0 - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

ترازو گرمی - کارخانه سازنده: ساخت چین - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

ترازوی دقیق - کارخانه سازنده: Radwag کشور لهستان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: WTW- KERN and Sohn GmbH کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: کشور سوئیس - مسئول: .علی .عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

ترازوی یک دهم گرم - کارخانه سازنده: ساخت چین - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

ترازوی یک هزارم گرم - کارخانه سازنده: ساخت چین - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

تردمیل Woodway - کارخانه سازنده: Woodway کشور آلمان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تردمیل حرفه ای پیشرفتهAdvanced Professional Treadmill(cosmos) - کارخانه سازنده: کمپانی H/P/ Cosmos آلمان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

ترمال سایکلر PCR - کارخانه سازنده: Takara کشور چین - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ترمال سایکلر گرادیان PCR - کارخانه سازنده: Biorad کشور چین - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ترنسدیوسر پرتابل - کارخانه سازنده: تجهیزات دلتا کشور ایران - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

تزریق در جریان پیوسته - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

تست آلتراسونیک بتن (تست NDT) - کارخانه سازنده: ZWICK کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

تست برش اتصال (Lap joint) - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

تست پوست کنی (peeling test) - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

تست کشش و فشار(آزمون مواد) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

تعادل سنج ایستا - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تعادل سنج پویا - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تعیین خاکستر و مواد فرار - کارخانه سازنده: Finetech کشوره کره - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تعیین دانه بندی - کارخانه سازنده: تکنو خاک کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تعیین دانه بندی - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تعیین رطوبت - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تعیین کشش سطحی به روش قطره آویزان و زاویه تماس ( IFT & Contact Angle ) - کارخانه سازنده: شرکت ازدیاد برداشت فارس کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

تعیین وزن مخصوص - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

تهیه مقطع صیقلی - کارخانه سازنده: - مسئول: ‌محسن محمدیان - کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

تهیه مقطع نازک - کارخانه سازنده: - مسئول: ‌محسن محمدیان - کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

تولید بخار - کارخانه سازنده: پژواک پژوه صنعت - مسئول: مصطفی کاهانی - آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی

تونل باد با مقطع آزمایش 80 * 80 سانتیمتر - کارخانه سازنده: شرکت فرا سنجش صبا کشور ایران - مسئول: مسعود حیدری - آزمایشگاه تونل باد

ثبت درخواست آنالیز حضوری دستگاه FESEM - کارخانه سازنده: Zeiss - مسئول: مینا دامغانی - آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

جداکننده الکترواستاتیکی ( Electrostatic separator ) - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جداکننده مغناطیسی شدت بالا (القائی) High intensity magnetic separator - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جداکننده مغناطیسی شدت پایین (دیسکی) Low intensity magnetic separators - کارخانه سازنده: ERIEZ کشور آمریکا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جذب - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

جذب اتمی - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

جک بارگذاری 50 تن ENERPAC به همراه پمپ دستی - کارخانه سازنده: ENERPAC کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

جک هیدرولیک خستگی - کارخانه سازنده: سنتام - مسئول: دکتر سیدوحید حسینی - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

جیگ ماشین دنور ( Mineral Jig ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

چاپگر سه بعدی - کارخانه سازنده: سیزان - مسئول: مهندس مجید عرب ساغری - آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

چکش اشمیت - کارخانه سازنده: - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

چگالی سنج (به روش ارشمیدس) Digital Arashmidos weigher - کارخانه سازنده: کشور ژاپن - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

حک و برش غیر فلزات CMA-1390 - کارخانه سازنده: یومینگ کشور چین - مسئول: مهندس مجید عرب ساغری - آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

حمام آب - کارخانه سازنده: behdad کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

حمام آب ( Circulation Thermostat ) - کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش - مسئول: مریم کیقبادی - آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

حمام آب (بن ماری) - کارخانه سازنده: Memmert کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

حمام آب Waterbath - کارخانه سازنده: MEMMERT کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

حمام آلتروسونیک - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: BANDELIN کشور آلمان - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: بکر (backer) - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

حمام پاشش نمک(Salt spray) - کارخانه سازنده: میراب صنعت نوین پژوهش - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

حمام مافوق صوت - کارخانه سازنده: شرکت مهندسی پارس نهند - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

خدمات آزمایشگاهی ( هیتر- آون- ترازو - آسیاب- کوره- اولتراسونیک-گلاوباکس- شیکر - یخچال-ست خلاء - سانتیفیوژ - میکروسکوپ) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

خدمات آزمایشگاهی ( هیتر- آون- ترازو -- اولتراسونیک-گلاوباکس- شیکر -ست الکتروشیمی - سانتیفیوژ ) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

خدمات آزمایشگاهی ( هیتر- یخساز - آون- ترازو - نقطه ذوب و نقطه جوش) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

خدمات آزمایشگاهی (آون - هیتر - سانتریفیوژ - حمام التراسونیک_ pH متر - اسپکتروفوتومتر) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

خدمات آزمایشگاهی (آون - هیتر - سانتریفیوژ - هموژنایزر _ دستگاه آب مقطر) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

خدمات آزمایشگاهی( شوف بالون- سانتریفیوژ-روتاری- مغناطیس کننده- اولتراسونیک) - کارخانه سازنده: دانشکده شیمی - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

خدمات مهندسی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر سیدوحید حسینی - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

خدمات مهندسی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه ESPO دانشگاه صنعتی شاهرود - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

خدمات مهندسی - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

خدمات مهندسی - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

خدمات مهندسی - کارخانه سازنده: - مسئول: علی عسکری - کارگاه خدمات مهندسی دانشکده فیزیک

خزش استاتیکی آسفالت با قابلیت کنترل دما - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

خشک کن (آون) - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

خشک کن (آون) - کارخانه سازنده: Froilabo - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

خشک کن انجمادی - کارخانه سازنده: تکوین پژوه پارسه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات - کارخانه سازنده: Dewetron - مسئول: مجید سعیدیها - آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

داده های هواشناسی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

درای بس - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

درای بس - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دریل MS32A - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: محمد حسین اخیانی - کارگاه ماشین ابزار

دریل ستونی MS13 - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: محمد حسین اخیانی - کارگاه ماشین ابزار

دزیمتری - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

دستگاه اندازه گیری و نمایش و پردازش سیگنالهای PD بر اساس استاندارد IEC 270 - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه برش و تسطیح نمونه - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه VMM - کارخانه سازنده: EASSON - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

دستگاه آزمایش دوام وارفتگی - کارخانه سازنده: کشور انگلستان - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه آزمایش سایش (Pin on disk) - کارخانه سازنده: آریانا صنعت مدرن/ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه آزمایش مقاومت مصالح (برای نمونه های کوچک) - کارخانه سازنده: شرکت G.U.N.T - آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

دستگاه آزمون چسبندگی پوشش - کارخانه سازنده: - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه اسپاترینگ 3 کاتده بهمراه تبخیر حرارتی - کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

دستگاه اسپاترینگ رومیزی - کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

دستگاه اسپکترومتر NT124 - کارخانه سازنده: نوین طیف پرتوگستر - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه آسیاب سیاره ای پر انرژی - کارخانه سازنده: نانو شات - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

دستگاه اشباع کننده مغزه ( Core Saturator Apparatus ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه اعمال بار ثابت Fix Load Machin - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اعمال بار سه محوری واقعی - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اعمال بار نقطه‌ای - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اکستروژن سرامیک - کارخانه سازنده: دیاکو - مسئول: نوید رضایی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه آنالیز اندازه ذره(Particle size analyzer) - کارخانه سازنده: آنتون پار (Anton Paar) - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه آنالیز کننده الکتروشیمیایی - کارخانه سازنده: شرکت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر بهپژوه - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

دستگاه اندازه گیری اثر هال - کارخانه سازنده: Ecopia کره جنوبی - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000 - کارخانه سازنده: Phoenix کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه اندازه گیری کربن آلی TOC - کارخانه سازنده: analytikjena کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس دوفازی - کارخانه سازنده: Datis Energy - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی - کارخانه سازنده: کشور انگلستان - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی (Four Point Probe) - کارخانه سازنده: Jandel انگلستان - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه اندازه‌گیری سرعت موج التراسونیک - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه برش ساده سیکلیک به قطر 10 سانتیمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دستگاه برش شیشه و سرامیک - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

دستگاه برش متالوگرافی - کارخانه سازنده: صنعت سرام مهر البرز - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

دستگاه پاشش نمکی دمای بالا - کارخانه سازنده: میراب صنعت راستین پردیس کشور ایران - مسئول: مجید محمدی - آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

دستگاه پایداری خاکدانه - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دستگاه پتانسیواستات - کارخانه سازنده: ایویم - هلند(Evium) - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه پرتابل ثبت نتایج (Data Logger) - کارخانه سازنده: شرکت TML - ژاپن - مسئول: سید احمد نظامی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

دستگاه پولیش مکانیکی - کارخانه سازنده: Chennai Metco - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

دستگاه پولیش و متالوگرافی - کارخانه سازنده: Metco کشور هند - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه تراش TN50 - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: محمد حسین اخیانی - کارگاه ماشین ابزار

دستگاه ترکیب بدنی Body Composition - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه ترکیب بدنی Body Composition - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه تست خمش - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه تست سایش - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه تک محوری با ظرفیت 5 تن - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دستگاه تولید و اندازه گیری ایمپالس - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه تولید و اندازه گیری ولتاژ فشارقوی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه تولید و اندازه گیری ولتاژ فشارقوی سیار - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر - آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دستگاه ثبت نتایج آتشباری - کارخانه سازنده: Instantel - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه جوش قوس الکتریکی - کارخانه سازنده: شرکت نیرو جوش سعید - مسئول: محمد حسین احسان پور - کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دستگاه جوش نقطه ای پنوماتیک WIM JPC35 - کارخانه سازنده: WIM مالزی - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه جی پی اس 3 فرکانسه ایستگاهی - کارخانه سازنده: leica کشور سوئیس - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه خستگی تیرچه آسفالت - کارخانه سازنده: ساخت انگلیس - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

دستگاه خم کاری ورق - کارخانه سازنده: کارخانه ماشین¬سازی کیاستی تهران - مسئول: محمد حسین احسان پور - کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دستگاه خم کاری ورق - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین احسان پور - کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دستگاه دو درجه آزادی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

دستگاه دو سرعت 40 یارد 40 Yard - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دستگاه رادار نفوذی به زمین (GPR) - کارخانه سازنده: Radarteam کشور سوئد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه ریخته گری نواری Tape Casting - کارخانه سازنده: شرکت دیاکو کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه سانتروفیوژ - کارخانه سازنده: Centurion کشور انگلستان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه سختی سنج شورD - کارخانه سازنده: ساخت ژاپن - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

دستگاه سنتام -تست فشار 60 تن - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه سنتام -تست کشش 60 تن - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه سنتام -تست کشش سنبه سرکروی (ناکازیما) - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه سنتام -تست کشش عمیق - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه سنتام -تست کمانش - کارخانه سازنده: - مسئول: شهرام امیرعبدالهیان - آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دستگاه سنجش استحکام مکانیکی ماسه ریخته‌گری - کارخانه سازنده: صنعت سرام مهر البرز کشور ایران - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه ریخته‌گری

دستگاه سنجش دی اکسید کربن - کارخانه سازنده: Telaire - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دستگاه سه محوری بزرگ مقیاس دینامیکی به قطر 10، 15 و 20 سانتیمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دستگاه سیستم اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی به روش صفحه متخلخل ( PCRI Cell ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه سیلاب زنی مغزه ( coreflood ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

دستگاه شبیه سازی بارش - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دستگاه صفحه فشاری (pressure plate extractor) - کارخانه سازنده: شرکت آذر خاک آب ارومیه کشور ایران - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک - کارخانه سازنده: شرکت فناوری خلا کهربا - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دستگاه فرز FP4M - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: محمد حسین اخیانی - کارگاه ماشین ابزار

دستگاه قالب گیری تزریقی - کارخانه سازنده: دیاکو - مسئول: نوید رضایی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه کدورت سنج Turbidity meter - کارخانه سازنده: Lavibond کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه گرانی سنج CG5 - کارخانه سازنده: Syntrex کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه لاشه بر سنگ (‍Cutting Saw) - کارخانه سازنده: Controls کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه لایه پیچی دستی - کارخانه سازنده: این دستگاه با امکانات موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود ساخته شده است. - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

دستگاه لرزه نگار SPSEISW-12 - کارخانه سازنده: PTB Instrument - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دستگاه لرزه نگار Summit II - کارخانه سازنده: DMT کشور آلمان - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مدلسازی فیزیکی بزرگ مقیاس دینامیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دستگاه مغزه گیر - کارخانه سازنده: Controls و Hilti و دانش فرآوران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه مغناطیس سنج G-856 - کارخانه سازنده: ژئومتریکس (Radiometrics) کشور امریکا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مغناطیس سنج و VLF مدل GSM-19T - کارخانه سازنده: GEM Systems کشور کانادا - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دستگاه مقاومت فشاری سه محوری نیمه اتوماتیک و سلول هوک - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی FESEM - کارخانه سازنده: Zeiss کشور آلمان مدل Sigma 300- HV - مسئول: مینا دامغانی - آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

دستگاه نشر آوایی (نشر صوتی) (آکوستیک امیشن) - کارخانه سازنده: Vallen - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

دستگاه نقطه¬جوش ورق¬های کم¬ضخامت - کارخانه سازنده: نقطه جوش فرید - مسئول: محمد حسین احسان پور - کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دستگاه نورسنج شعله ای Flame Photometer - کارخانه سازنده: Clements کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

دستگاه هیدروژن ساز - کارخانه سازنده: FDGP کشور فرانسه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه یخ ساز - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دستگاه یخ ساز - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دستگاههای ژئوالکتریک سری SAS 300,1000,4000 - کارخانه سازنده: ABEM كشور سوئد - مسئول: مهدی زارعی - آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

دسیکاتور - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

دوچرخه ی کارسنج آستراند - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی کارسنج بی هوازی بالاتنه - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی کارسنج هوازی بالاتنه Monark - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوچرخه ی وینگیت - کارخانه سازنده: Monark کشور سوئد - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دوربین توتال استیشن لایکا - کارخانه سازنده: لایکا - مسئول: توحید شکراوغلی - کارگاه نقشه برداری

دوربین حرارتی NEC-AVIO-R300SR-HD - کارخانه سازنده: NEC ژاپن - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دوربین حرارتی پیشرفته مدل HT70 - کارخانه سازنده: HT - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دوربین حرارتی کامپکت مدل HT46 - کارخانه سازنده: HT - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دوربین حرارتی مدل E40bx - کارخانه سازنده: FLIR - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دوربین دیجیتالی تجزیه و تحلیل حرکات Motion Analysis - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

دوربین عکس برداری پرسرعت 4500 فریم بر ثانیه ( High Speed Camera ) - کارخانه سازنده: PCO کشور آلمان - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دوربین نیو - کارخانه سازنده: لایکا - مسئول: توحید شکراوغلی - کارگاه نقشه برداری

دوربین/میکروسکوپ عکس برداری پرسرعت Dolomite - کارخانه سازنده: Dolomite - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

دیتا لاگر دما و رطوبت مدل UX-100-003 - کارخانه سازنده: HOBO - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیتالاگر پرتابل 16 کاناله به همراه سنسورها - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

دیتالاگر چهارکاناله با ترموکوپل تایپ T مدل UX-120-014 - کارخانه سازنده: HOBO - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیتالاگر حرارت با ترموکوپل مدل UX-100-014 - کارخانه سازنده: HOBO - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیتالاگر حرارت دو کاناله با ترموکوپل تایپ T + لیزر مدل HD200 - کارخانه سازنده: EXTECH - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیتالاگر حرارت و رطوبت مدل RHT10 - کارخانه سازنده: EXTECH - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیتالاگر حرارت و رطوبت مدل RHT20 - کارخانه سازنده: EXTECH - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

دیلتومتر Dilatometer - کارخانه سازنده: دما پژوه آروین/ایران-مدل: Dil 101/LT - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

رایانه محاسباتی - کارخانه سازنده: اینتل و سایر شرکتها - مسئول: ولی‌الله مشایخی - آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات پیشرفته

رزونانس مغناطیسی هسته NMR - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

رفرکتومتر refractometer illuminator - کارخانه سازنده: ATAGO کشور ژاپن - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

رله حفاظتی - کارخانه سازنده: وبکو کشور ایران - مسئول: یاسر دامچی - آزمایشگاه حفاظت و رله

روتاری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

روتاری - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

روتاری rotary evaporator - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

روزنه سنج(leaf poromoter) - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ریزشبکه برق هوشمند مجهز به تولید خورشیدی و ذخیره¬ساز - کارخانه سازنده: شرکت الکتروپدیده آلفا کشور ایران - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

رئومتر ( Modular Compact Rheometer ) - کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش - مسئول: مریم کیقبادی - آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

زبری سنج - کارخانه سازنده: Mitutoyo - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: نورصنعت فردوس - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

ژل داک- عکس از ژل - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ساعت اندیکاتور - کارخانه سازنده: اینسایز کشور اتریش - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

سامانه هواشناسی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

سانتروفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Eppen drof کشور آلمان - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سانتروفیوژ یونیورسال با سرعت بالا - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

سانتروفیوژ یونیورسال با سرعت بالا - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: JENUS کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Centurion Scientific کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: بنیامین طب کشور ایران - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Sigma کشور آلمان - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

سانتریفیوژ centrifuge - کارخانه سازنده: - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

سانتریفیوژ 11000 rpm - کارخانه سازنده: فرزانه آرمان - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

سانتریفیوژ 4000 rpm - کارخانه سازنده: فرزانه آرمان - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

سانتریفیوژ دور بالا - کارخانه سازنده: froilabo کشور فرانسه - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

سانتریفیوژ یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ست الکترو شیمی Trace Analyzer - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

ست الکتروشیمی - کارخانه سازنده: ivium کشور هلند - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

ست الکتروشیمی پتانسیواستات گالوانواستات - کارخانه سازنده: آروین دانش آرین کشور ایران - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

ست تعیین درصد قیر بهینه مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

ستاپ تست مقاومت تماسی با دستگاه میکرواهم متر و ستاپ - کارخانه سازنده: ساخت تایوان - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

سختی‌سنج یونیورسال - کارخانه سازنده: کوپا پژوهش - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

سختی‌سنج یونیورسال (ویکرز، راکول، برینل)Universal Hardness Tester - کارخانه سازنده: KB Prüftechnik کشور آلمان - مسئول: دکتر سید هادی قادری - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

سرعت سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

سرماساز - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

سرماساز/ سرمادهی به نمونه ها - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

سرند‌های آزمایشگاهی برای دانه بندی مصالح - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

سرور محاسباتی - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی رحیمیان - آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

سرور محاسباتی ASUS - کارخانه سازنده: ASUS - مسئول: علیرضا کریمی - مرکز محاسبات

سرور محاسباتی hp - کارخانه سازنده: : آمریکا، hp - مسئول: مهدی انصاری راد - آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك

سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-256G - کارخانه سازنده: HP کشور آمریکا - مسئول: علیرضا کریمی - مرکز محاسبات

سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-32G - کارخانه سازنده: HP آمریکا - مسئول: علیرضا کریمی - مرکز محاسبات

سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-64G - کارخانه سازنده: HP آمریکا - مسئول: علیرضا کریمی - مرکز محاسبات

سرور محاسباتی server supermicro - کارخانه سازنده: آمریکا، supermicro - مسئول: مهدی انصاری راد - آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك

سروهیدرولیک خستگی - کارخانه سازنده: instron کشور آمریکا - مسئول: دکتر محمدباقر نظری - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

سطح سنج برگ - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

سطح سنج برگ - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سنتز نانو مواد به روش هیدروترمال - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

سنجش گر دانه ای ( Analyzer (Grain measure) ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنجش و ارزیابی قابلیت های بدنی و آمادگی جسمانی - کارخانه سازنده: دانش سالار ایرانیان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

سنسور اختلاف فشار روزمونت - کارخانه سازنده: روزمنت آمریکا - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

سنگ شکن استوانه ای ( Roll Crusher ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنگ شکن فکی (Jaw Crusher) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سنگ شکن مخروطی ( Cone Crusher ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

سه محوری ( Triaxial ) - کارخانه سازنده: ELE کشور انگلستان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

سوکسله - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

سوکسله استخراج چربی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

سوکسله/استخراج چربی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

سولار پاور آنالایزر - کارخانه سازنده: PROVAتایوان - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

سی ان سی فرز - کارخانه سازنده: سیزان - مسئول: مهندس مجید عرب ساغری - آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

سیستم اندازه‌گیری Data Logger) - SMU) - کارخانه سازنده: شركت سازه حسگر رايان - ایران - مسئول: سید احمد نظامی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

سیستم خلاء - اتمسفر خنثی - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

سیستم شستشوی مغزه، روش دین و استارك ( Soxhlet & Dean-Stark ) - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

سیستم کف قوی و قاب های عکس العمل - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: سید احمد نظامی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

سیستم لایه نشانی بروش تبخیر حرارتی در خلاء - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

سیستم لایه نشانی به روش حمام شیمیایی(CBD) - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

شارسنجی - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

شبیه ساز خورشیدی - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

شبیه ساز سیستم های قدرت - کارخانه سازنده: EPIL - مسئول: مجتبی شیوایی - آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

شبیه ساز نور خورشید - کارخانه سازنده: شریف سولار - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

شوف بالن تک خانه 1000 میلی (هیتر منتل) Heating mantles - کارخانه سازنده: راد طب نوین کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

شیکر - کارخانه سازنده: پرزان پژوه کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

شیکر - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

شیکر انکوباتور - کارخانه سازنده: Finetech کشوره کره - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

شیکر انکوباتور معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

شیکر انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

شیکر انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیکر انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

شیکر تر و خشک ( Wet and dry shaker ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

شیکر معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیکر و کنترلر - کارخانه سازنده: STI - مسئول: مجید سعیدیها - آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

صداسنج (Sound Level Meter) - کارخانه سازنده: TES Taiwan - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

صداسنج مدل HT157 - کارخانه سازنده: HT - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

صفحه تراش - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: محمد حسین اخیانی - کارگاه ماشین ابزار

صفحه صافی DIN 876 Grade 00 - کارخانه سازنده: اینسایز کشور اتریش - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

طبقه بندی کننده مارپیچی ( Spiral Classifier ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption - کارخانه سازنده: GBC کشور استرالیا - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

طیف سنجی - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی Electrochemical impedance spectroscopy - کارخانه سازنده: Biologic کشور فرانسه - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ا ی NMR - کارخانه سازنده: Bruker کشور آلمان - مسئول: وحید کلی - آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

طیف سنجی مادون قرمز IR - کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی IR

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فریه FT-IR - کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین- مدل دستگاهWQF-510A - مسئول: مهدی میرزایی - آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

طیف سنجی میکرو رامان (Micro Raman) - کارخانه سازنده: Avantes هلند - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

طیف‌سنج پراش پرتو ایکس XRD - کارخانه سازنده: Unisantis XMD300 - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج جذب اتمی - کارخانه سازنده: Thermo elemental - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF - کارخانه سازنده: Shimatso XRF1800 - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

طیف‌سنج نوری (Spectrophotometer) - کارخانه سازنده: Hack کشور آمریکا - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

ظرف نگهداری ازت مایع - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ظرف نگهداری ازت مایع - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

عصاره گیر خاک - کارخانه سازنده: شرکت اروم تجهیز گستر کشور ایران - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

غبارسنج دودکش - کارخانه سازنده: فن پایا کشور ایران - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

فانکشن ژنراتور 100 مگا هرتز قابل برنامه ریزی مگاتک - کارخانه سازنده: شرکت Megatek کشور آلمان - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

فراصوت پروبی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

فرز سنتر سه محوره عمودی VMC850 - کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز - مسئول: دکتر سید هادی قادری - آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی

فریز درایر - کارخانه سازنده: christ آلمان - مسئول: غلامرضا شاکری - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

فریزر 70- - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

فریزر -80 - کارخانه سازنده: Haier کشور آلمان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

فشار سنج ویکا - کارخانه سازنده: ٌWIKA - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

فلوتاسیون ستونی ( Column flotation ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

فلوتاسیون مکانیکی ( Mechanical flotation Machine ) - کارخانه سازنده: DENVER SALA کشور انگلستان - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

فلوم آزمایشگاهی کوچک - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

فلوم آموزشی تحقیقاتی (Research & Flume Educational) - کارخانه سازنده: آذر آشنا آب تبريز ساخت کشور ایران - مسئول: محمد علی مزینانیان - آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

فلوم تحقیقاتی بزرگ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

فیرزدرایر - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

فیلتر پرس - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

قالب گیری PDMS از روی SU8 و باندینگ - کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

قالب و تجهیزات آماده سازی نمونه‌های شبه سنگی - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ

قفسه نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

قفسه نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

کامبینیشن تراپی SONOPLUS 692 - کارخانه سازنده: ENRAFهلند - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

کامپیوتر core i7 دارای RAM با ظرفیت 16GB - کارخانه سازنده: - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کامپیوتر پرسرعت - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر مسلم صبوری - آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

کجلدال - کارخانه سازنده: Gerhardt کشور آلمان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

کروماتوگرافی گازی - کارخانه سازنده: َAgilent - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

کروماتوگرافی گازی- Gas Chromatogeraphy - کارخانه سازنده: طیف گستر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کروماتوگرافی یونی IC - کارخانه سازنده: sykam کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

کلدال - کجلدال - کارخانه سازنده: BakhshiLab کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

کلروفیل سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

کلروفیل سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

کلسینه و احیا (کوره) - کارخانه سازنده: Finetech کشوره کره - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

کلنی شمار ( Colony counter ) - کارخانه سازنده: مبین طب کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

کلونجر - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

کلونجر/استخراج اسانس - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

کنترل PH - کارخانه سازنده: پژواک پژوه صنعت کشور ایران - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کنترل جریان - کارخانه سازنده: داتیس انرژی کشور ایران - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کنترل دما - کارخانه سازنده: داتیس انرژی کشور ایران - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کنترل سطح - کارخانه سازنده: داتیس انرژی کشور ایران - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کنترل فشار - کارخانه سازنده: داتیس انرژی کشور ایران - مسئول: علیرضا ارجمندزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

کوره تیوبی 1800 درجه - کارخانه سازنده: Carbolite - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره اکسیداسیون سیکلی - دما 1400 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر کوره کشور ایران - مسئول: مجید محمدی - آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: SHIMIFANN کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

کوره الکتریکی افقی - کارخانه سازنده: آذر کوره کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کوره الکتریکی باکس - کارخانه سازنده: Raypa کشور اسپانیا - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

کوره باکس 1200 درجه - کارخانه سازنده: آترا - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

کوره باکس 1500 درجه - کارخانه سازنده: آذرکوره - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره باکسی دمای بالا - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره تیوبی 1250 درجه-کوره اتمسفر آرگون - کارخانه سازنده: آذرکوره - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره تیوبی 1500 درجه - کارخانه سازنده: آذرکوره - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره تیوبی تحت خلاء 1100درجه - کارخانه سازنده: یاران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره خلأ دمای بالا - کارخانه سازنده: تسنیم/ایران- ST1650 - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره دمای بالا با اتمسفر محافظ - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره عملیات حرارتی - کارخانه سازنده: آذرکوره کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

کوره عملیات حرارتی 21 لیتری تا 1250 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر کوره - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره عملیات حرارتی تا 1250 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر کوره کشور ایران - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره عملیات حرارتی تا 1400 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: کوره آترا - مسئول: محمدجعفر مولایی - آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره ی باکس 1200 درجه - کارخانه سازنده: آترا کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

کولیس پایه دار ساعتی - کارخانه سازنده: اینسایز کشور اتریش - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

گاز آنالایزر - کارخانه سازنده: Cortex کشور آلمان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

گلاوباکس - کارخانه سازنده: شرکت ویرا تجارت بکر کشور ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

گلاوباکس - کارخانه سازنده: شرکت ویرا تجارت بکر کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

گونیا چهار تیکه - کارخانه سازنده: اینسایز کشور اتریش - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

لامپ تخلیه ی الکتریکی (Glow discharge) - کارخانه سازنده: پرتونگار تجهیز امین - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

لوکس متر(نورسنج) - کارخانه سازنده: TES تایوان - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

لیچینگ - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

ماژول مانیتورینگ و ردیابی عملکرد ورزشکاران - کارخانه سازنده: شرکت بنیان صنعت نوین میلاش - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مانت سرد - کارخانه سازنده: اپوکسی یا پلی استر - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

مانت گرم - کارخانه سازنده: Chennai Metco - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مجموعه آزمایشگاه فیزیک پایه 2 - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مجموعه تجهیزات آموزشی برق خورشیدی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

مجموعه تجهیزات آموزشی حرارت خورشیدی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

مجموعه تجهیزات معاینه فنی موتورخانه - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

مجموعه تجهیزات ممیزی انرژی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد ضامن - آزمایشگاه تخصصی انرژی

مشاوره - کارخانه سازنده: - مسئول: مسلم سوهانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL - کارخانه سازنده: ساخت آمریکا - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

مغزه گیری - کارخانه سازنده: CATpower کشور چین - مسئول: محمد عباسیان - آزمایشگاه سنگ و سیال

مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM) - کارخانه سازنده: Weistron تایوان - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

مغناطیس کننده حلال ها solvent magnetizing apparatus - کارخانه سازنده: کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

منبع تغذیه الکتریکی - کارخانه سازنده: GwINSTEK کشور تایوان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

منبع تغذیه دی سی سه کاناله 60 ولت – 3 آمپر - کارخانه سازنده: شرکت GW-instek گودویل کشور تایوان - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

مولتی متر (pH، هدایت سنج ) pH – EC meter - کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مولتی متر رومیزی دیجیتال 4 رقمی - 10 آمپر - کارخانه سازنده: شرکت Victor کشور چین - مسئول: امیدرضا معروضی - آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

مولد نانو حباب (MNB- Generator) - کارخانه سازنده: نوفناوران میناب توس کشور ایران - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

میانبارهای سیال fluid inclusions - کارخانه سازنده: Linkam کشور انگلستان - مسئول: فردین موسیوند - آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

میز لرزان ( Shaking Table ) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

میزان اکسیژن خواهی زیستی (BOD meter) - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

میکرواهم متر و ستاپ - کارخانه سازنده: ساخت تایوان - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

میکروتوم - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

میکروتوم - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

میکروسختی سنج Vickers - کارخانه سازنده: Bareiss کشور آلمان - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

میکروسختی‌سنج ویکرز Vickers micro-hardness - کارخانه سازنده: Bareiss کشور آلمان - مسئول: دکتر سید هادی قادری - آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

میکروسکوپ استریو - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM - کارخانه سازنده: Philips - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

میکروسکوپ پلاریزان - کارخانه سازنده: المپوس کشور ژاپن - مسئول: سید رضا میرباقری - آزمایشگاه اپتیک

میکروسکوپ تونل زنی روبشی STM - کارخانه سازنده: شرکت نانو سیستم پارس - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

میکروسکوپ متالورژیکی - کارخانه سازنده: Dewinter Technologies - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: OLYMPEUS - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

میکروسکوپ نوری (Microscope) - کارخانه سازنده: Micros کشور اتریش - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - کارخانه سازنده: شرکت آرا پژوهش - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

میکروکاتر - کارخانه سازنده: صنعت سرام کشور ایران - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

میکروکاتر - کارخانه سازنده: پویش صنعت یکتا - مسئول: مصطفی حاجیان حیدری - آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

میکرولیتوگرافی برای ساخت کیت میکروفلودیک قالب SU8 - کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

میگر - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر سید هادی قادری - آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی

نانو دراپ - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

نانواسپری درایر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

نانودراپ Nano Drop - کارخانه سازنده: Implen - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

نانوفروروندگیNanoindentation - کارخانه سازنده: آنتون پار (Anton Paar) - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

نورد ورق و تسمه - کارخانه سازنده: - مسئول: محسن کریمی - آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد

نورسنج (لوکس متر) - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

نورسنج مدل DT856A - کارخانه سازنده: CEM - مسئول: مهندس حمیده عامریان - آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

نورسنج(لوکس متر) - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

نیروسنج Dynamometer - کارخانه سازنده: SEAHAN کشور سوئد - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

هات پلیت با همزن مغناطیسی دیجیتال - کارخانه سازنده: Misung Scientific Co کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

هات فیلم - کارخانه سازنده: SMART SENSOR (Model:AR866) - مسئول: مسعود حیدری - آزمایشگاه تونل باد

هات‌پلیت ( Hot Plate ) - کارخانه سازنده: DragonLab کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هدایت سنج conductivity meter - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

هدایت سنج الکتریکی ( EC meter ) - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هدایت سنج الکتریکی آب EC Meter - کارخانه سازنده: Hana کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

هضم کننده - کارخانه سازنده: BakhshiLab کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هک - HACH - کارخانه سازنده: HACH کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزمانی - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

همزن ( Shaker ) - کارخانه سازنده: DragonLab کشور چین - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزن (Shaker) - کارخانه سازنده: DRAGON LAB کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

همزن اولتراسونیک (پروب مافوق صوت) - کارخانه سازنده: Baco کشور چین - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

همزن مافوق صوت ( Ultrasonic Cleaner ) - کارخانه سازنده: CREST کشور کره - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزن مکانیکی صنعتی - کارخانه سازنده: صنعت سرام کشور ایران - مسئول: رضا طاهریان - آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

هموژنایزر آلتراسونیک - کارخانه سازنده: ًQSONICA700 - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امیرحسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

هموژنایزر اولتراسونیک(Ultrasonic) - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

هموژنایزر و تولیدکننده امولسیون با استفاده از تکنولوژی نانو کاویتاسیون - کارخانه سازنده: PNF Co. - مسئول: مسئول دستگاه - آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

هود - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

هود آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: فر پژوه - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هود میکروبی - کارخانه سازنده: - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هود میکروبی - کارخانه سازنده: فرپژوه - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

هود میکروبیولوژی - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

هیتر استیرر - کارخانه سازنده: - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

هیتر مگنت - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امید طاهری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

هیتراستیرر magnetic heater stirrer - کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

هیدروسیکلون ( Hydrocyclone ) - کارخانه سازنده: Minpro کشور کانادا - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

واکنش انتخابی 8 Direction Test - کارخانه سازنده: DSI کشور ایران - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

ورتکس - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ورتکس - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

ورتکس - کارخانه سازنده: - مسئول: محبوبه عبدالهی - آزمایشگاه گیاه پزشکی

ورود آزمایشگاه - کارخانه سازنده: - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

ورودی - کارخانه سازنده: - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه فیزیک هسته ای

ورودی آزمایشگاه - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

وسایل ساخت بتن معمولی و ویژه - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

ویسکوزیته - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ویسکوزیمتر - کارخانه سازنده: brookfield کشور آمریکا - مسئول: حسن آقاحسینی - آزمایشگاه صنایع غذایی

ویسکومتر دیجیتال LV-DVE - کارخانه سازنده: Brookfield کشور امریکا - مسئول: مجتبی قطعی - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

یخ ساز - کارخانه سازنده: Fiocchetti کشور ایتالیا - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

یخچال - کارخانه سازنده: Jal Tajhiz کشور ایران - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

یخچال فریزر آزمایشگاهی 80- - کارخانه سازنده: BINDER کشور آلمان - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

یون سنج (Ionmeter) - کارخانه سازنده: Smartchwm-Lab (TPS) کشور استرالیا - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

یونیورسال ( Universal Testing Machine ) - کارخانه سازنده: ToniTechaik کشور آلمان - مسئول: ابوالفضل محمدی - آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک

BOD meter - کارخانه سازنده: WTW-InoLab کشور آلمان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

DRS - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

EC Meter - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

EMG - کارخانه سازنده: انگلستان - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

Flame Photometer - کارخانه سازنده: Nanolytik کشور آلمان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

Force Plate - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

FTIR - کارخانه سازنده: - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

Gel doc - کارخانه سازنده: Serialn کشور فرانسه - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

GPS مولتی فرکانسه - کارخانه سازنده: Ara-tech کشور ایران - مسئول: توحید شکراوغلی - کارگاه نقشه برداری

HPLC - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

ICP-OES - کارخانه سازنده: - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

LCR متر فرکانس بالا - کارخانه سازنده: HIOKI ژاپن - مسئول: محمد مهدی شهیدی - آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

Leaf poromoter / روزنه سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین مطهری نژاد - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

Material Analyzer N1501A - کارخانه سازنده: Keysight - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و مایکروویو

Network Analyzer -8720 - کارخانه سازنده: HP - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و مایکروویو

Network Analyzer Field Fox - N9917 - کارخانه سازنده: Keysight - مسئول: جواد قالیبافان - آزمایشگاه آنتن و مایکروویو

pcr - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

PCR - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین پور - علوم باغبانی و گیاهشناسی

PECVD - کارخانه سازنده: شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیا - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

PFWD - کارخانه سازنده: ساخت ژاپن - مسئول: ابوالفضل محمدی - قیر و آسفالت

pH – EC meter - کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان - مسئول: سید فضل الله ساغروانی - آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل

pH متر - کارخانه سازنده: JENWAY کشور انگلستان - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

pH متر - کارخانه سازنده: AZ کشور آلمان - مسئول: رحیم باقری - آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

pH متر - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: امین یزدانی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

pH متر - کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

phمتر - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: علی عسکری - آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

PLD لایه نشانی با لیزر پالسی - کارخانه سازنده: پرتو تجهیز امین - مسئول: صادق سلطانی - آزمایشگاه پلاسما

polarimetre - کارخانه سازنده: Erma کشور ژاپن - مسئول: امیر حسین مومنی - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

PT Scan - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

RCL Tester - کارخانه سازنده: مستک کشور چین - مسئول: عباس ضیائی - آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی

Real Time PCR - کارخانه سازنده: Applied Biosystems کشور سنگاپور - مسئول: حسین مطهری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

Real-Time PCR - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

Spinal mouse - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

TDR - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه آموزگار - آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

testtool - کارخانه سازنده: - مسئول: مسئول دستگاه جدید - آزمایشگاه پند

vascular screening device (تشخیص سختی شریانی) - کارخانه سازنده: FUKUDA DENSHI کشور ژاپن - مسئول: فاطمه خدایی - آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

XPS - کارخانه سازنده: - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار

XRF - کارخانه سازنده: Panalytical Philips X-Ray PW2404 - مسئول: بهاره سادات سید موسوی - شرکت نانو تحلیل شاهوار