دوربین/میکروسکوپ عکس برداری پرسرعت Dolomite

دوربین/میکروسکوپ عکس برداری پرسرعت Dolomite

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Dolomite
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کاربردها:
عکس برداری در مقیاس میکرو
عکس برداری از جریان سیال در میکروچیپ ها
قابلیت عکس برداری سریع با فریم 4000 فریم بر ثانیه
قابل استفاده در سیستم های تولید قطرات در مقیاس میکرو
مشاهدات جریانات چندفازی در مقیاس میکرو

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

مبلغ هزینه (ریال)

دانشجویان سایر دانشگاه ها/ صنایع و مراکز تحقیقاتی

مبلغ هزینه (ریال)

الف) متقاضی استفاده در یک ترم به صورت پیوسته (1 روز در هفته- 3 ساعت در هر روز)

15000000

الف) متقاضی استفاده در یک ترم به صورت پیوسته (1 روز در هفته- حداکثر 3 ساعت در هر روز)

20000000

متقاضی استفاده ساعتی

750000

متقاضی استفاده ساعتی

1500000


توضیح: ترم آموزشی مطابق نظام ترمی دانشگاه صنعتی شاهرود است.


  • دستگاه نباید در مدت زمان طولانی در حالت عکس برداری پیوسه باشد.
  • از نظر خنک کاری باید کنترل شود.
  • از تماس با مایعات اجتناب شود.
  • تنظیمات نرم افزاری دستکاری نشود.
  • حضور کارشناس آزمایشگاه در زمان تست الزامی است.
  • ست آپ آزمایشگاهی باید قبل از تست و عکس برداری آماده باشد.
  • هماهنگی با کارشناس قبل از تست الزامی است.


تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس