کوره تیوبی 1250 درجه-کوره اتمسفر آرگون

کوره تیوبی 1250 درجه-کوره اتمسفر آرگون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جعفر مولایی

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذرکوره
نام مسئول: محمدجعفر مولایی
شماره(های) تماس: 3459
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کوره تیوبی-قابلیت انجام عملیات حرارتی تحت اتمسفر آرگون؛

مناسب برای نمونه هایی که نیاز به نگهداری در دماهای متفاوت دارند که بدون خروج از کوره قابلیت جابجایی نمونه در امتداد تیوب و رساندن بلافاصله نمونه به دمای جدید وجود دارد.

به ازای هر ساعت استفاده تحت اتمسفر آرگون 600000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس