پارتیکل سنج پرتابل

پارتیکل سنج پرتابل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد ضامن

تعرفه ثابت: 3000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد ضامن
شماره(های) تماس: 02332300274
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قابلیت اندازه گیری دما، رطوبت و غلظت ذرات معلق PM2.5 و PM10 در محدوده 0-999 ug/m3 مناسب برای ارزیابی ذرات معلق محیطی مورد استفاده در استاندارد کیفیت آلایندگی محیطی هوا-صدا سازمان محیط زیست هزینه ترمی برای دانشجویان داخل دانشگاه: 300000 ریال هزینه استفاده روزانه برای داخل دانشگاه: 1000000 ریال هزینه روزانه برای متقاضیان خارج دانشگاه : 3000000 (هزینه ارسال کارشناس به هزینه فوق اضافه می گردد)

تعرفه دانشجویی (داخل دانشگاه)(ریال)

تعرفه آزاد (ریال)

روزانه

1000000

روزانه

3000000

ترمی

3000000

طرح خوداظهاری واحد صنعتی(با حضور کارشناس)

3000000

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس