اندازه گیری نقطه ذوب Branstead electerothermal

اندازه گیری نقطه ذوب Branstead electerothermal

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین نصر اصفهانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: BI کشور انگلستان
نام مسئول: امیر حسین مومنی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اندازه گیری نقطه ذوب Branstead electerothermal
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس