میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه اپتیک

مدیر آزمایشگاه: مهندس سیدرضا میرباقری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: المپوس کشور ژاپن
نام مسئول: سید رضا میرباقری
شماره(های) تماس: 2616 داخلی 32392205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
میکروسکوپ پلاریزان
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس