پهپاد نقشه برداری Mavic 3m

پهپاد نقشه برداری Mavic 3m

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: کارگاه نقشه برداری

مدیر آزمایشگاه: مهندس توحید شکراوغلی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Dji
نام مسئول: توحید شکراوغلی
شماره(های) تماس: 02332300241 داخلی 3334
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس