کوره ی باکس 1200 درجه

کوره ی باکس 1200 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آترا کشور ایران
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در کوره های مخزنی تعرفه به ازاء دمای کمتر از 800 درجه و تا 1 ساعت ماندگاری750000ریال، دمای بین 800 تا 1100تا 1 ساعت ماندگاری 1200000ریال (به ازاء هر ساعت اضافه 30 درصد تعرفه اصلی دریافت می شود ) 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس