کوره باکس 1200 درجه

کوره باکس 1200 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی

مدیر آزمایشگاه: محمد مهدی شهیدی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آترا
نام مسئول: محمد مهدی شهیدی
شماره(های) تماس: 9-02332392204 داخلی 2604
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • دمای کمتر از 800 درجه و تا 1 ساعت ماندگاری - 1500000 ریال
  • دمای بین 800 تا 1200 تا 1 ساعت ماندگاری - 2200000 ریال
  • (به ازاء هر ساعت اضافه 60 درصد تعرفه اصلی دریافت می شود ) - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس