دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی

دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور انگلستان
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

ساخت شرکت ELE انگلستان

دستگاه دارای جک‌های اعمال بار  ENERPAC آمریکا با قابلیت اعمال بار تا 55 کیلونیوتن می‌باشد.

شرح عملکرد

نمونه قالب‌گیری شده درون دستگاه قرار می‌گیرد و در حالی كه تحت اثر نیروی قائم قرار دارد، توسط نیروی افقی تحت برش قرار می‌گیرد. در این آزمایش نیروی قائم و برش و جابجایی برش اندازه‌گیری می‌شود.

موارد کاربرد در صنعت

به كمك این دستگاه می‌توان مقدار چسبندگی و زاویه اصطكاك داخلی و مقاومت برشی نمونه را در امتداد یك ناپیوستگی و یا سطح ضعیف از پیش تعیین شده اندازه‌گیری نمود.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس