دستگاههای ژئوالکتریک سری SAS 300,1000,4000

دستگاههای ژئوالکتریک سری SAS 300,1000,4000

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ABEM كشور سوئد
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

از كاربردهای این روش به نكات زیر می توان اشاره كرد:

  • مدیریت منابع آب زیر زمینی و ارزیابی آسیب پذیری آن
  • نقشه برداری و مشاهده آبهای زیر زمینی آلوده شده
  • پیش مطالعات ژئوتكنیكی
  • نقشه برداری زمین شناسی
  • پی جویی  ونقشه برداری منابع طبیعی
  • پی جویی ژئوترمال
  • نقشه برداری بستر دریاها و دریاچه ها
  • نقشه برداری زمینهای یخ زده
  • باستان شناسی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس