شبیه ساز سیستم های قدرت

شبیه ساز سیستم های قدرت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی بانژاد - دکتر مجتبی شیوایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: EPIL
نام مسئول: مجتبی شیوایی
شماره(های) تماس: 02332300250
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شرح خدمت: این سیستم دارای یک شبیه ساز واقعی سیستمهای قدرت است که در آن اجزا اصلی یک سیستم قدرت شامل ژنراتور، خطوط انتقال، سیستم توزیع و بار در مقیاس کوچک و به صورت واقعی در یک شبکه قرار گرفته است. این مجموعه امکان مطالعه و بررسی انواع رفتارهای دینامیک و استاتیک یک سیستم قدرت، بررسی عملکرد رله های حفاظتی، بررسی عملکرد شبکه در حالتهای نامتقارن و بررسی بسیاری از پدیده های رایج در شبکه های قدرت را فراهم می کند. توسط این مجموعه می توان بسیاری از الگوریتم های کنترلی یا حفاظتی در شبکه قدرت و انواع پدیده های استاتیکی یا دینامیکی در اجزای مختلف شبکه مانند ژنراتور، ترانسفورماتور، خط انتقال و ... را در یک سیستم واقعی، مطالعه و بررسی نمود. بسیاری از ایده های مطرح در شبکه های قدرت که در مقالات مختلف بصورت تئوری یا با شبیه سازی نرم افزاری بررسی می شوند، با استفاده از خدمات این مجموعه و کاربران مجرب آن، امکان تحقق عملی خواهند یافت

هزینه: 500.000 ریال به ازای هر ساعتتعرفه خدمات
  • هزینه به ازای هر ساعت کار - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس