کوره باکس 1500 درجه

کوره باکس 1500 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذرکوره
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در کوره های مخزنی تعرفه به ازاء دمای کمتر از 800 درجه و تا 1 ساعت ماندگاری750000ریال، دمای بین 800 تا 1400 تا 1 ساعت ماندگاری 1200000ریال (به ازاء هر ساعت اضافه 30 درصد تعرفه اصلی دریافت می شود ) 
تعرفه خدمات
  • . - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس