دستگاه اشباع کننده مغزه ( Core Saturator Apparatus )

دستگاه اشباع کننده مغزه ( Core Saturator Apparatus )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنگ و سیال

مدیر آزمایشگاه: دکتر سجاد نگهبان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران
نام مسئول: محمد عباسیان
شماره(های) تماس: 09120973340
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه اشباع کننده مغزه ( Core Saturator Apparatus )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس