سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-64G

سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-64G

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آزمایشگاه: مرکز محاسبات

مدیر آزمایشگاه: مهندس علیرضا کریمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: HP آمریکا
نام مسئول: علیرضا کریمی
شماره(های) تماس: 32300251
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس