غبارسنج دودکش

غبارسنج دودکش

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد ضامن

تعرفه ثابت: 6000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: فن پایا کشور ایران
نام مسئول: محمد ضامن
شماره(های) تماس: 02332300274
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه پرتابل پایش غبار خروجی دودکش صنایع جهت اندازه گیری میزان ذرات خروجی از دودکش منابع انتشار ساکن از قبیل دودکش منابع انتشار ساکن از قبیل دودکش کارخانجات، منازل و... با نمونه برداری در شرایط ایزوکتنیک و بر روی فیلتر به کار می‌رود. این دستگاه قادر به اندازه گیری پارامترهای زیر می باشد:
ردیف پارامتر واحد
1 فشار گاز دودکش mbar
2 سرعت گاز در دودکش m/s
3 دمای گاز دودکش ℃
4 رطوبت نسبی %
5 دبی نمونه برداری گاز L/min
6 دمای محیط ℃
7 فشار محیط kPa
8 ارتفاع از سطح دریا M
9 حجم اندازه گیری Lit
10 زمان اندازه گیری Sec
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس