تردمیل حرفه ای پیشرفتهAdvanced Professional Treadmill(cosmos)

تردمیل حرفه ای پیشرفتهAdvanced Professional Treadmill(cosmos)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فاطمه خدایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کمپانی H/P/ Cosmos آلمان
نام مسئول: فاطمه خدایی
شماره(های) تماس: 02332395900
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ساخت کمپانی H/P Cosmos آلمان
قابل اتصال به کامپیوتر برای تست های ورزشی و بازتوانی
سرعت0.1تا 40کیلومتر بر ساعت دارای قوس ایمنی حتی برای ویلچری ها
قابلیت اتصال و کارکرد با کلیه دستگاه های ECG و ارگواسپیرومتری، دارای تمام تست ها و پروتکل های معروف ورزشی شامل:Conconi,Balke,Bruce,.... .
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس