مشاوره

مشاوره

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک هسته ای

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین توکلی عنبران

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مسلم سوهانی
شماره(های) تماس: 02332392204-2729
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس