مغناطیس کننده حلال ها solvent magnetizing apparatus

مغناطیس کننده حلال ها solvent magnetizing apparatus

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد باخرد

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور ایران
نام مسئول: امیرحسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مغناطیس کننده حلال ها solvent magnetizing apparatus
تعرفه به ازای هر 15 دقیقه می باشد.
تعرفه خدمات
  • هر نمونه - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس