خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مرتضی رحیمیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آزمایشگاه ESPO دانشگاه صنعتی شاهرود
نام مسئول: مرتضی رحیمیان
شماره(های) تماس: 02332300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این آزمایشگاه مفتخر به ارائه خدمات مهندسی در حوزه سیست های انرژی به صنایع کشور می باشد. 1) تحلیل و ممیزی انرژی، 2) طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت انرژی، 3) طراحی و پیاده سازی نرم افزار پیش بینی تولید و مصرف انرژی، قیمت بازار و پارامترهای هواشناسی، 4) تدوین برنامه تامین انرژی از بازارها، خرده فروش ها و نیروگاه ها، 5) برنامه ریزی تعمیرات. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به آزمایشگاه ESPO به آدرس espo.shahroodut.ac.ir مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس