پلات چاپگر- HP Designjet 500 plus

پلات چاپگر- HP Designjet 500 plus

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

مدیر آزمایشگاه: دکتر دانیال منصفی پراپری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: HP کشور سنگاپور
نام مسئول: مهندس مجید عرب ساغری
شماره(های) تماس: 2498
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
چاپگر- HP Designjet 500 plus
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس