دستگاه فرز FP4M

دستگاه فرز FP4M

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه ماشین ابزار

مدیر آزمایشگاه: مهندس حسین طاهری

تعرفه ثابت: 650000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ماشین سازی تبریز
نام مسئول: محمد حسین اخیانی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2433
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه فرز FP4M
تعرفه: 650000 تومان به ازای هر ساعت
نمونه سازی تست کشش: 
نمونه دمبلی (مقطع دایروی): 250000 ریال برای هر نمونه
نمونه تسمه ای (مقطع غیر دایروی): 350000 ریال برای هر نمونه
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس