سیستم کف قوی و قاب های عکس العمل

سیستم کف قوی و قاب های عکس العمل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت ایران
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کف قوی و قاب عکس‌العمل به عنوان تکیه‌گاه جهت اتصال دادن نمونه‌های آزمایشگاهی و بارگذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ملزومات اولیه این سیستم تکیه‌گاهی، صلبیت بالا و امکان باربری تا حد تعیین شده در محدوده الاستیک و هیچگونه رفتار پلاستیک است. وجود چنین سیستم تکیه‌گاهی متخصصیین را توانا می‌سازد تا سازه و یا عناصر سازه‌ای و غیر سازه را تحت اثر نیروهای از پیش تعیین شده قرار داده و رفتار آنها را بررسی نمایند. وجود قاب عکس‌العمل و کف قوی با ویژگی های ذکر شده ظرفیت‌های زیادی را برای محققین برای انجام آزمایش‌های مختلف فراهم خواهد‌آورد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس