دستگاه نقطه¬جوش ورق¬های کم¬ضخامت

دستگاه نقطه¬جوش ورق¬های کم¬ضخامت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری و ورقکاری

مدیر آزمایشگاه: مهندس محمدحسین احسان پور

تعرفه ثابت: 30000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: نقطه جوش فرید
نام مسئول: محمد حسین احسان پور
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2433
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه نقطه جوش ورق های کم ضخامت
تعرفه: 10000 تا 30000 ریال به ازای هر نقطه جوش
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس