کوره عملیات حرارتی 21 لیتری تا 1250 درجه سانتیگراد

کوره عملیات حرارتی 21 لیتری تا 1250 درجه سانتیگراد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جعفر مولایی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمدجعفر مولایی
شماره(های) تماس: 3459
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
باکس کوره گنجایش بیشتری نسبت به کوره های الکتریکی معمول دارد. هزینه هر ساعت کار کوره شامل مراحل گرم کردن تا رسیدن به دما و زمان نگهداری در دمای مورد نظر 40000 تومان است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس