اسپاترینگ رومیزی

اسپاترینگ رومیزی

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدباقر رحمانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پوشش های نانو ساختار
نام مسئول: مینا دامغانی
شماره(های) تماس: 02332392204 داخلی 2760
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کاربرد این دستگاه به عنوان پوشش دهنده نمونه های عایق به منظور مشاهده آنها با میکروسکوپ الکترونی (FESEM) می باشد.

تارگت های موجود: طلا، نقره، کربن

مبلغ هزینه:

آماده سازی نمونه (پوشش طلا) هر نمونه 50 هزار تومان

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس