دستگاه مغزه گیر

دستگاه مغزه گیر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Controls و Hilti و دانش فرآوران
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مشخصات: ساخت شرکت‌های Hilti ، Controls و دانش فرآوران قابلیت تهیه مغزه از قطر 10 میلی‌متر تا 100 میلی‌متر را دارا است شرح عملکرد: این دستگاه ها، این قابلیت را دارند كه از بلوك‌های سنگی یا از مغزه‌های بزرگتر مغزه گیری کنند. موارد کاربرد در صنعت: اکثر آزمایش‌های مکانیک سنگی و ژئومکانیکی بر روی مغزه‌هایی با قطرهای مختلف و طبق استاندارد انجام می‌شود که با این دستگاه‌ها این کار امکانپذیر است
تعرفه خدمات
  • تهیه مغزه تا قطر 50 میلیمتر و نسبت ارتفاع به قطر مختلف - توافقی
  • تهیه مغزه تا قطر 100 میلیمتر و نسبت ارتفاع به قطر مختلف - توافقی
  • تهیه مغزه تا قطر 150 میلیمتر و نسبت ارتفاع به قطر مختلف - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس