پرس هیدرولیک 120 تن

پرس هیدرولیک 120 تن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه ماشین ابزار

مدیر آزمایشگاه: مهندس حسین طاهری

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: عطایی
نام مسئول: سید هادی قادری
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
برای تناژ تا 50 تن 250000 ریال
برای تناژ بالای 50 تن، 500000 ریال

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس