حمام آب ( Circulation Thermostat )

حمام آب ( Circulation Thermostat )

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجتبی قطعی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش
نام مسئول: مریم کیقبادی
شماره(های) تماس: 02332392204-9
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
حمام آب ( Circulation Thermostat )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس