دستگاه آنالیز اندازه ذره(Particle size analyzer)

دستگاه آنالیز اندازه ذره(Particle size analyzer)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجتبی قطعی

تعرفه ثابت: 2300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آنتون پار (Anton Paar)
نام مسئول: مجتبی قطعی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2749
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مشخصات : طیف اندازه‌گیری اندازه ذره: 0.3nm-100μm طیف اندازه گیری پتانسیل زتا: ±600mV طیف اندازه‌گیری جرم مولکولی: 980Da-20MDa طیف دما: 0-90 ℃ این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری اندازه ذرات، پتاسیل زتا، وزن موکولی ذرات درون محلول را دارد. این دستگاه در مدهای DLS(Dynamic light scattering) و SLS(Static light scattering) را داسته و قادر به اندازه‌گیری جرم مولکولی و عبوردهی (Transmittance) محلول‌ها می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس