GPS مولتی فرکانسه

GPS مولتی فرکانسه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: کارگاه نقشه برداری

مدیر آزمایشگاه: مهندس توحید شکراوغلی

تعرفه ثابت: 5500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Ara-tech کشور ایران
نام مسئول: توحید شکراوغلی
شماره(های) تماس: 02332300241 داخلی 3334
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هزینه: به ازای هر روز 550000 تومان
توضیحات: در صورت نیاز ماهانه این رقم قابل تغییر می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس