خشک کن (آون)

خشک کن (آون)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد جعفر مولایی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: صنعت سرام
نام مسئول: محمدجعفر مولایی
شماره(های) تماس: 3459
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
حداکثر 250 درجه سانتیگراد به همراه فن جهت همگن کردن هوای داخل آون

هزینه هر ساعت استفاده در دمای بالاتر از 100 درجه سانتیگراد 500000 ریال
تعرفه خدمات
  • هر نمونه جامد یا مایع - 100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس