سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-256G

سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9-256G

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آزمایشگاه: مرکز محاسبات

مدیر آزمایشگاه: مهندس علیرضا کریمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: HP کشور آمریکا
نام مسئول: علیرضا کریمی
شماره(های) تماس: 32300251
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
سرور محاسباتی Hp ProLiant DL380 G9
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس