جک بارگذاری هیدرولیکی 50 تن ENERPAC

جک بارگذاری هیدرولیکی 50 تن ENERPAC

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ENERPAC کشور آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
جک هیدرولیکی پرتابل با ظرفیت 50 تن به همراه پمپ دستی مربوطه دو مرحله ای با حداکثر فشار 500 بار و جابجایی پیستون 25 میلیمتر قدرت مانور دارند. جک بارگذاری هیدرولیکی با کنترل دستی در شکل زیر نشان داده شده است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس