سرور محاسباتی

سرور محاسباتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مرتضی رحیمیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مرتضی رحیمیان
شماره(های) تماس: 02332300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2690 2 processors (2.9 GHz, 8-core) RAM 128 GB شرح خدمت: 1- بنابر درخواست متقاضی، نرم¬افزار مربوطه در سرور نصب می¬گردد و یک حساب کاربری برای بازه زمانی توافقی به نام ایشان ایجاد می¬گردد. متقاضی طی این بازه زمانی می¬تواند برنامه مورد نظر خود را مبتنی بر محاسبات موازی در سرور اجرا کند.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس