مغزه گیری

مغزه گیری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنگ و سیال

مدیر آزمایشگاه: دکتر سجاد نگهبان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: CATpower کشور چین
نام مسئول: محمد عباسیان
شماره(های) تماس: 09120973340
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
Diamond Core Drill
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس