دستگاه برش و تسطیح نمونه

دستگاه برش و تسطیح نمونه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

توانایی برش و تسطیح مغزه‌ها از قطر 10 میلی‌متر تا 100 میلی‌متر

موارد کاربرد در صنعت

مغزه‌های تهیه شده توسط دستگاه‌های برش در ابعاد استاندارد بریده شده و ابتدا و انتهای آن تسطیح می‌شود و نمونه‌ها طبق استاندار هر آزمایش آماده خواهد شد.

شرح عملکرد

برش مغزه‌ها با طول مختلف و ساب و تسطیح سطوح انتهایی مغزه‌های تهیه شده طبق ابعاد استاندارد

تعرفه خدمات
  • بریدن وتسطیح مغزه تا قطر 54 میلیمتر - توافقی
  • بریدن وتسطیح مغزه تا قطر 100 میلیمتر - توافقی
  • بریدن وتسطیح مغزه تا قطر 150 میلیمتر - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس