خزش استاتیکی آسفالت با قابلیت کنترل دما

خزش استاتیکی آسفالت با قابلیت کنترل دما

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: 2500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس