تحکیم یک بعدی تعیین پارامترهای تحکیمی خاک ( Consolidation )

تحکیم یک بعدی تعیین پارامترهای تحکیمی خاک ( Consolidation )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک وکنترل مصالح

مدیر آزمایشگاه: دکتر احمد احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: wykeham france کشور انگلستان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تحکیم یک بعدی تعیین پارامترهای تحکیمی خاک ( Consolidation )
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس