اسپکتروم آنالایزر قابل حمل حافظه دار

اسپکتروم آنالایزر قابل حمل حافظه دار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

مدیر آزمایشگاه: امیدرضا معروضی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت Aaronia AG کشور آلمان
نام مسئول: امیدرضا معروضی
شماره(های) تماس: 32300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اسپکتروم آنالایزر قابل حمل حافظه دار
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس