طیف‌سنج جذب اتمی

طیف‌سنج جذب اتمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید رضا قوامی ریابی

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Thermo elemental
نام مسئول: محمد عباسیان
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2204
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

طیف سنج جذب اتمی یک روش طیف سنجیبرای اندازه گیری میزان غلظت عناصر شیمیایی، با استفاده از جذب نورتوسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه، این روش برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه، مورد استفاده قرار می گیرد. طیف سنج جذب اتمی موجود در این آزمایشگاه می تواند برای آنالیز 29 نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد. البته حد تشخیص برای همه عناصر یکسان نیست. دستگاه موجود در این آزمایشگاه مجهز به سیستم شعله و کوره گرافیتی می باشد.


تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس