داده های هواشناسی

داده های هواشناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعود طاهری شهرآئینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهندس حمیده عامریان
شماره(های) تماس: 02332300240 داخلی 2428
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این آزمایشگاه در زمینه هواشناسی ،دیتا برداری اقلیمی ،بهینه سازی مصرف انرژی و برداشت تصاویر حرارتی و ... فعال می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس