دستگاه تولید و اندازه گیری ایمپالس

دستگاه تولید و اندازه گیری ایمپالس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عایق و فشارقوی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیدمیثم سیدبرزگر

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: سیدمیثم سیدبرزگر
شماره(های) تماس: 02332300250
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ارائه خدمات: با تجهیزات این مجموعه، تركیبهای مداری به شرح زیر را می‌توان ایجاد كرد.  مدار ضربه یک طبقه 140kV/100J  مدار ضربه دو طبقه 250kV/200J کاربرد  انجام آزمون‌های استقامت عایقی  انجام آزمون های عایقی و حرارتی بر روی مقره های سرامیكی و شیشه‌ای، مقره آویزی/كششی كامپوزیتی، مقره اتكایی خط  انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی كلیه تجهیزات فشارقوی شامل سکسیونر، کلید های قدرت  ایجاد اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه مطابق با استاندارد به منظور تست تحمل عایقی و حرارتی  انجام تست‌های اثر صاعقه روی کلیدهای قدرت  انجام تست های اثر ولتاژ ضربه بر تجهیزات فشارقوی  انجام تست ولتاژ ضربه تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط محدودیت های دستگاه: محدودیت در تولید ایمپالس¬های ولتاژ فشارقوی با توجه به المان¬های موجود در آزمایشگاه متناسب با زمان پیشانی و پشت موج و دامنه آن

هزینه: 500000 ریال به ازای هر ساعت کار آزمایشگاهی

تعرفه خدمات
  • به ازای هر ساعت کار آزمایشگاهی - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس