رئومتر ( Modular Compact Rheometer )

رئومتر ( Modular Compact Rheometer )

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر )

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجتبی قطعی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: anton-paar کشور اتریش
نام مسئول: مریم کیقبادی
شماره(های) تماس: 02332392204-9
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
رئومتر ( Modular Compact Rheometer ) انجام انواع تست‌های رئولوژیکی مواد اعم از تست‌ رهایش(Relaxation)، تست خزش(Creep)، انواع تست‌های چرخشی(Frequency sweep)، تست‌های هیسترزیس، تست‌های Recoil
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس