حک و برش غیر فلزات CMA-1390

حک و برش غیر فلزات CMA-1390

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

مدیر آزمایشگاه: دکتر دانیال منصفی پراپری

تعرفه ثابت: 14000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: یومینگ کشور چین
نام مسئول: مهندس مجید عرب ساغری
شماره(های) تماس: 2498
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
حک و برش غیر فلزات
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس