حک و برش غیر فلزات CMA-1390

حک و برش غیر فلزات CMA-1390

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت

مدیر آزمایشگاه: دکتر دانیال منصفی پراپری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: یومینگ کشور چین
نام مسئول: مهندس حمیده عامریان
شماره(های) تماس: 32392205 داخلی 2428
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
حک و برش غیر فلزات
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس