تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشکده فیزیک

تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشکده فیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395242
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هزینه استفاده از خدمات به ازای هر بار استفاده از تجهیز تا سقف یک ساعت 50000 تومان است. برای هر ساعت اضافه 50000 تومان اضافه می گردد.
استفاده از هر تجهیز در خارج از آزمایشگاه، منوط بر موافقت دانشکده و روزانه 150 هزار تومان می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس