تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشکده فیزیک

تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشکده فیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395242
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هزینه استفاده از خدمات به ازای هر بار استفاده از تجهیز تا سقف یک ساعت 300000 ریال است. برای هر ساعت اضافه 200000 ریال اضافه می گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس