لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

آزمایشگاه اپتیک - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 2616 داخلی 32392205

آزمایشگاه اسپاترینگ و لیتوگرافی - دانشکده فیزیک - شماره تماس: داخلی 2608

آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: داخلی 3470

آزمایشگاه آنتن و مایکروویو - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332392204 داخلی 2606

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332392204

آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز - دانشکده فیزیک - شماره تماس: داخلی 2608

آزمایشگاه بهره وری انرژی در ساختمان - دانشکده معماری و شهرسازی - شماره تماس: 02332392204-9 داخلی 2428

آزمایشگاه بیوتکنولوژی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544015

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 02332395900

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه پلاسما - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544015

آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی IR - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی NMR - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2280

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332300240 داخلی 3361

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 023-32300258

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک و نویز ماشینهای الکتریکی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 023-32300228

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259

آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392204-9 داخلی 3484

آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 02332346007

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 32392204-023- داخلی 2749

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2696

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک - دانشکده شیمی - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2696

آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392230

آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات پیشرفته - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300240 (3387)

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332300258

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300242-3504

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و رشد بلور - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270

آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300240 داخلی 3229

آزمایشگاه تخصصی انرژی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 023-32300274

آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332300258

آزمایشگاه تونل باد - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: (داخلی 2227) 9-02332392204

آزمایشگاه حفاظت و رله - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300240 داخلی 3417

آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392230

آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392204- 09125501584

آزمایشگاه ریخته‌گری - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392230

آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332392204 داخلی 2589

آزمایشگاه سنگ و سیال - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: داخلی 2213

آزمایشگاه سیالات پیچیده ( رئومتر ) - آزمایشگاه مرکزی - شماره تماس: 02332300240 داخلی 3356

آزمایشگاه صنایع غذایی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544023

آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300240، داخلی 3215

آزمایشگاه عایق و فشارقوی - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250

آزمایشگاه عملیات حرارتی - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 023-32395270

آزمایشگاه عملیات حرارتی - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 02332392230

آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB - دانشکده معماری و شهرسازی - شماره تماس: 32392205 داخلی 2428

آزمایشگاه فیزیک هسته ای - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332392204

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2392

آزمایشگاه گیاه پزشکی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544023

آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332300258

آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد - دانشکده مهندسی شیمی و مواد - شماره تماس: 09125261775

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال - دانشکده مهندسی برق و رباتیک - شماره تماس: 02332300250- داخلی 3224

آزمایشگاه مکانیک سنگ - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 32392205- 023 داخلی 2205

آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332300258 , 09122319682

آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 09155042214 09153213144

آزمایشگاه مهندسی محیط زیست - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259 داخلی 3295

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM ) - آزمایشگاه مرکزی - شماره تماس: 02332392204-9 داخلی 2760

آزمایشگاه نانو سیالات در محیطهای متخلخل - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 09127735033

آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی) - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 023 32392204-9 داخلی 2209

آزمایشگاه هیدرولیک و زهکشی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 023-32544021

آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 32339204-9 - داخلی 2224

آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 023-32395509 داخلی 2206

آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی) - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - شماره تماس: 9 -02332392204 داخلی 2576

شرکت نانو تحلیل شاهوار - آزمایشگاه مرکزی - شماره تماس: 023-32300306

علوم باغبانی و گیاهشناسی - دانشکده مهندسی کشاورزی - شماره تماس: 02332544015

قیر و آسفالت - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300259 داخلی 3294

کارگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 9 - 02332392204 داخلی 2565

کارگاه جوشکاری و ورقکاری - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332392204-9 داخلی 2433

کارگاه خدمات مهندسی دانشکده فیزیک - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 09392735424

کارگاه ماشین ابزار - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 02332392204-9،2217 / داخلی 2435

کارگاه نقشه برداری - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 02332300241 داخلی 3334

مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 02332395270

مرکز محاسبات - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - شماره تماس: 02332300251

مرکز محاسبات سریع - دانشکده مهندسی عمران - شماره تماس: 023-32300240 Ext 3320

مرکز محاسبات مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات رایانه ای - شماره تماس: 02332392200