هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers

هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر منصور عرب چم جنگلی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت کشور ایران
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هموژنایزر اولتراسونیک ultrasonic-homogenizers
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس