اسپکتروفوتومتر UV-Vis

اسپکتروفوتومتر UV-Vis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: پرکین المر کشور آمریکا
نام مسئول: مهدی میرزایی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • اسپکتروفوتومتر UV-Vis ‏(پرکین المر کشور آمریکا) - 525000 ریال
  • طیف DRS - 525000 ریال
  • محاسبه Band - 225000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس