اسپکتروفوتومتر UV-Vis

اسپکتروفوتومتر UV-Vis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پرکین المر(perkinelmer) کشور آمریکا - مدل Lambda 365
نام مسئول: مهدی میرزایی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • اسپکتروفوتومتر UV-Vis ‏(پرکین المر کشور آمریکا) - 577500 ریال
  • طیف DRS - 577500 ریال
  • محاسبه Band - 247500 ریال
  • طیف DRS مخصوص شرکت نانو تحلیل - 520000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس