اسپکتروفوتومتر UV-Vis

اسپکتروفوتومتر UV-Vis

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 1155000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پرکین المر(perkinelmer) کشور آمریکا - مدل Lambda 365
نام مسئول: مهدی میرزایی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اسپکتروفوتومتر UV-Vis ‏(پرکین المر کشور آمریکا)
تعرفه خدمات
  • ظیف نمونه مایع بدون آماده سازی - 1155000 ریال
  • طیف DRS - 1500000 ریال
  • محاسبه Band - 495000 ریال
  • طیف DRS مخصوص شرکت نانو تحلیل - 1040000 ریال
  • ظیف نمونه مایع به همراه رقیق سازی - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس