داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات

داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: دکتر حبیب احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Dewetron
نام مسئول: مجید سعیدیها
شماره(های) تماس: 09388153928
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس