داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات

داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: دکتر اردشیر کرمی محمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Dewetron
نام مسئول: اردشیر کرمی محمدی
شماره(های) تماس: 02332300240 داخلی 3361
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
داده پرداز (آنالایزر) ارتعاشات
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس